Háromkő Földtani Kutató Bt. 2023. Április 1. Szombat, Hugó napja
 

Cím: 3519 Miskolc, Esze Tamás u. 1/A
Web: http://www.eutudakozo.hu/miniweb/Haromko_Foldtani
E-mail: bucsil@axelero.hu
Telefon: 46/563-277
Fax: 46/563-278

-
 

A HÁROMKŐ Földtani és Geofizikai Kutató Betéti Társaság

 

 

A HÁROMKŐ BT. 1993-ban alakult Pomázon, majd budapesti működése után székhelyét Miskolcra helyezte. Vezetője Bucsi Szabó László okl. bányageológusmérnök,  mélyfúrási geofizikus szakmérnök, a Magyar Hidrológiai Társaság, a Magyar Geofizikusok Egyesületének tagja, a Mérnök Kamara geotechnikai tagozatának egyik alapító tagja, V5-1 hidrogeológiai vezető tervező. További geotechnikai, környezetvédelmi tervezői és szakértői jogosultságaink: GTe1-1, Gte1-2, SZGT-1,-2, GTt5-2.

A társaság kültagja Bucsi Szabó Edit okl. közgazda. Továbbá – állami alkalmazásából nyugdíjba vonulása óta -  cégünk állandó szakértője, segítője Bucsi Szabó Lászlóné (sz. Sólymos Ildikó) okl. bányamérnök, okl. hidrogeológus szakmérnök. Cégünk tehetséges, fiatal alkalmazottja Gyenes Gáborné geofizikusmérnök. A terepi mérési feladatokat megbízási szerződések keretében 2 technikus látja el.

Társaságunk a volt Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalatot, a miskolci székhelyű Geoservice Gmk-t és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézetet tekinti elődjének. A HÁROMKŐ BT. törzstőkéje 500000.-Ft.

A cég vezetője 38 éves tapasztalattal rendelkezik. Mongóliai, kubai nemzetközi földtani expediciók kutatója, valamint libanoni, ruandai és guatemalai hidrogeológiai feladatok, állami megbízások geofizikus  szakértője. Külföldi gyakorlat  9 év.

 

A cég tevékenységi köre: mélyfúrási és felszíni geofizikai mérések végzése, végeztetése, a mérési anyag feldolgozása és interpretációja, vízkutak diagnosztkai vizsgálata, hulladéklerakók környezetének geofizikai vizsgálata, azok interpretációja, összefoglaló jelentések, szakvélemények készítése, vízbázisok átfogó vízföldtani-geofizikai vizsgálata. Társaságunk  megalakulása óta számos kutatást végzett, szakmai jelentést készített (1. sz. melléklet). Fő tevékenysége napjainkban a sérülékeny földtani környezetű vízbázisok geofizikai módszerekkel történő diagnosztikai vizsgálata és a hulladéklerakók rekultivációját megelőző felmérések végzése.

 

 
Képek:

1.  2.  3.  4.  5.  6. 
7.  8.  9.