Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2024. Február 24. Szombat, Mátyás napja
 

Cím: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.
Web: http://www.eutudakozo.hu/miniweb/kozep_duna_volgyi_kornyezetvel
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu
Telefon: 1/478-4400
Fax: 1/478-4520

 
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Környezetvédelmi Laboratórium
Osztályvezető: Hizsnyik Géza
Cím: 1211 Budapest, Szabadkikötő út 7.
Tel: (1) 278-5510
Fax: (1) 278-5520
E-mail: labor@kdvktfv.kvvm.hu
NAT-1-1000/2007 számon akkreditált laboratórium
Tevékenységi terület
• Vízvizsgálatok:
 felszíni víz mintavétele, helyszíni vizsgálata, fizikai, kémiai,
radiológiai, mikroszkópos biológiai és ökotoxikológiai vizsgálata;
 felszín alatti víz és ivóvíz mintavétele, helyszíni vizsgálata,
fizikai, kémiai, radiológiai és ökotoxikológiai vizsgálata;
 szennyvíz mintavétele, helyszíni vizsgálata, fizikai, kémiai,
radiológiai és ökotoxikológiai vizsgálata.
• Üledékvizsgálatok:
 felszíni víz üledékének mintavétele és kémiai vizsgálata.
• Szennyvíziszap-vizsgálatok:
 szennyvíziszap mintavétele, fizikai és kémiai vizsgálata.
• Környezetvédelmi talajvizsgálatok:
 talaj (földtani közeg) mintavétele, fizikai, kémiai és ökotoxikológiai vizsgálata.
• Hulladékok vizsgálata:
 hulladék mintavétele, minta előkészítése, fizikai, kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatok.
• Levegőtisztaság-védelmi mérések:
 emittált gázok helyszíni folyamatos műszeres mérése, mintavétele, analitikai vizsgálata.
• Levegőminőség-vizsgálati mérések:
 környezeti levegő helyszíni folyamatos műszeres mérése, mintavétele, analitikai vizsgálata;

• Zajmérések:
 üzemek, építkezések emissziós és immissziós zajvizsgálata;
 közlekedési zaj emissziós és immissziós vizsgálata;
 munkahelyi zaj immissziós vizsgálata.


• Szakvélemények, vizsgálati jegyzőkönyvek készítése, mérési eredmények véleményezése, értelmezése.
• Adatfeldolgozás:
 mérési adatsorok meghatározott szempontok szerinti kigyűjtése, minősítése, adatszolgáltatás.
A vizsgálatok jellege
• Klasszikus analitikai eljárások
 potenciometria és konduktometria;
 titrimetria;

• Műszeres analitikai vizsgálatok:
 spektrofotometria;
 atomabszorpciós spektrometria: AAS-F, AAS-ETA (fémek és félfémek);
 AFl-hideggőzös (higany);

 gázkromatográfia: GC-FID, GC-ECD, GC-MS (VPH, EPH, benzol és alkil-benzolok, illékony halogénezett szén-
hidrogének, klór-benzolok, PAH, PCB, peszticidek);
 plazmaemissziós vizsgálatok: ICP-OES, ICP-OES-UH (elemek);
 teljes oxidáció, IR-detektálás (TOC);
 mikro-coulometria (AOX);
 radiológia (összes -aktivitás).

• Helyszíni műszeres vizsgálatok:
 infravörös abszorpció (CO, CO2,);
 kemilumineszcencia (nitrogén-oxidok);
 UV-fluoreszcencia (SO2);
 béta-sugár-abszorpció (szálló por);
 UV-fotometria (O3);
 paramágneses (O2);
 lángionizáció (gázállapotú CH);
 gázkromatográfia: GC-PID (BTEX);
 hangnyomásszint.

• Biológiai vizsgálatok:
 Víz Keretirányelvhez kapcsolódó biológiai monitoring vizsgálatok (fitoplankton, fito-
benton, makrozoobenton, makrofita);
 ökotoxikológia (Daphnia-teszt, csíranövényteszt, halteszt), szaprobiológia.
 
Képek:

1.